Aktuality

Vítejte na stránkách ordinace všeobecného praktického lékaře v Cholticích.


Dovoluji si ohlásit dovolenou v týdnu 4-8.února.2019

Zástup pro akutní pacienty zajišťuje paní MUDr. Jana Sejkorová, Kostnická 898, 530 06 Pardubice - Svítkov, tel. 466 635 944 (ordinační doba pondělí 12:30-18:00 hod, ostatní dny 7:30-12:30 hod.)

Mimo uvedené hodiny možno event. využít služeb lékařské pohotovosti Erno Košťála 1014, Pardubice Studánka, telefon: 466989000


Vzhledem k velkému počtu registrací nových pacientů a vyčerpání kapacity ordinace jsem bohužel nucen přechodně omezit přijímání nových pacientů. Omezení se  netýká pacientů přecházejících od dětského lékaře a nových obyvatel Choltic. Pacienty od okolních praktických lékařů ale schopni přijímat nejsme.

Upozorňuji, že ordinační doba je každý den rozdělena na první tři hodiny pro neobjednané akutní pacienty a následující tři hodiny pro pacienty objednané. 

Objednání je zcela nezbytné pro následující úkony: řidičské a profesní průkazy, výpisy z dokumentace, preventivní prohlídky, pracovně-lékařské služby, předoperační vyšetření. Tyto úkony nebudou v době pro akutní případy prováděny !!!  V objednacích časech budou mít přednost objednaní pacienti. Je nicméně nutné si ale uvědomit, že ve zdravotnictví nelze přesně objednaný čas nikdy zcela zaručit. Nelze přesně určit, jaký čas bude k ošetření kontrétního pacienta nutný, ani kolik přijde konkrétní den akutních pacientů. Pořadí pacientů bude tedy vždy určovat lékař dle naléhavosti ošetření. Mohu ale slíbit, že děláme vše pro to, aby byl čas vašeho ošetření s objednacím časem co nejbližší.

Pro zpříjemnění doby čekání na ošetření je pro Vás v čekárně zřízeno bezplatné nezaheslované internetové připojení (WIFI), aquamat a časopisy k volnému použití.

V případě žádosti o vyšetření v rámci pracovně-lékařských služeb je bezpodmínečně nutné aby měl pacient s sebou platnou žádost od zaměstnavatele (s razítkem, podpisem, údaji o zaměstnavateli, vykonávené profesi a především s jasným uvedením rizikové kategorie). Pro podniky, se kterými nemáme smlouvu o závodně-preventivní péči, je možno provést toto vyšetření pouze pro rizikovou kategorii 1 (kromě několika zákonem daných výjimek).

V naší ordinaci máme v provozu službu  e-recept. V případě zájmu je Vám možno recept zaslat ve formě e-mailu či ve formě SMS. Pro žádosti o vystavení receptů pro trvale užívanou medikaci lze využít e-mailový kontakt:  mudr.hemzsky@seznam.cz. Vždy prosím uvádějte, jakou formou chcete recept předat.